Proceso para escoller o nome do novo clube

07.07.2014 12:37

Ábrese de xeito público o proceso para escoller o nome do novo clube, que finalizará o xoves, na asamblea a celebrar ás 20:00h, no Estadio do Couto.

Os pasos serán os seguintes:

1.- Tod@s os seareir@s que o desexen poden dirixir as súas propostas ao grupo de traballo constituído pola plataforma SOSCDOURENSE máis un representante de cada unha das peñas representativas, a través deste blog na súa sección de comentarios, do correo soscdourense@hotmail.com, ou do grupo de facebook, "SOS CD OURENSE". Só se admitirá unha proposta por persoa.

2.- O prazo vai desde este momento ata o mércores, día 9 de xullo, ás 16:00h.

3.- O grupo de traballo escollerá catro das propostas presentadas o mesmo mércores pola tarde.

4.- O xoves día 10 de xullo, a asamblea decidirá entre as catro propostas do grupo de traballo, cunha primeira votación da que sairán as dúas propostas máis votadas, e unha segunda volta na que se escollerá o nome definitivo entre as dúas anteriores.

 

Se abre públicamente el proceso para escoger el nombre del nuevo club, que finalizará el jueves, en la asamblea que se celebrará a las 20:00h, en el Estado de O Couto.

Los pasos serán los siguientes:

1.- Tod@s los aficionad@s que lo deseen pueden dirigir sus propuestas al grupo de trabajo constituido por la plataforma SOSCDOURENSE más un representante de cada una de las peñas representativas, a través de este blog en su sección de comentarios, del correo soscdourense@hotmail.com, o del grupo de facebook, “SOS CD OURENSE”. Sólo se admitirá una propuesta por persona.

2.- El plazo va desde este momento hasta el miércoles, día 9 de julio, a las 16:00h.

3.- El grupo de trabajo escogerá cuatro de las propuestas presentadas el mismo miércoles por la tarde.

4.- El jueves día 10 de julio, la asamblea decidirá entre las cuatro propuestas del  grupo de trabajo, con una primera votación de la que saldrán las dos propuestas más votadas, y una segunda vuelta en la que se escogerá el nombre definitivo entre las dos anteriores.